Nyhetsflödet

Wednesday

Andlig avundsjuka - 4 Mos 16

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"De samlade sig mot Mose och Aron och sade till dem: "Nu får det vara nog! Hela menigheten är ju helig, alla är det, och HERREN är mitt ibland dem. Varför upphäver ni er då över HERRENS församling?" (4 Mos 16:3 FB)

Gud använde Mose och Aron på ett mäktigt sätt. Men folket hade svårt att acceptera att Gud skulle använda någon på ett starkare sätt än någon annan. De kritiserade Mose och Arons tjänst därför att de tyckte att Gud skulle ha använt dem själva i stället.

Andlig avundsjuka är förödande. I stället för att bli berikad av någon annans tjänst för Gud blir man avundsjuk. Man tycker att Gud skulle ha använt mig i stället. Man kan till och med få en släng av skadeglädje då någon som stått i rampljuset mer än mig får problem.

Men det borde i själva verket vara tvärtom "Om en lem lider, så lider alla lemmarna med den. Om en lem hedras, gläder sig alla lemmarna med den". (1 Kor 12:26)

Vad Gud vill se är kristna som inte trycker ner varandra, utan uppmuntrar varandra att växa i sin tjänst. Finns det någon som du idag kan uppmuntra för att hjälpa honom/henne att blomma ut ännu mer i sin tjänst?


No comments:

Post a Comment