Nyhetsflödet

Tuesday

Ännu fler offer - 4 Mos 29Kommentar till den dagliga bibelläsningen
Detta ska ni offra åt Herren vid era högtider förutom era löftesoffer, matoffer, drickoffer eller gemenskapsoffer” (4 Mos 29:39 FB)

Uppräkningen av de olika slagen av offer fortsätter från förra kapitlet. Idag offrar vi inte längre djur. Nu handlar det mer om att offra oss själv (Rom 12:1). Men det finns också andra offer som vi idag som kristna förväntas ge. I Hebreerbrevet kapitel  13 nämns tre slag av offer:

1 – Lovprisningsoffer, lovets offer (vers 15). Det kanske inte alltid känns som om vi vill lovprisa Gud. Men Gud är alltid värd vårt offer. Att lova Gud gör också något med oss själva. Vi flyttar fokus från oss själva och våra bekymmer till vem Gud är och vad han kan göra.

2 – Att göra gott och dela med er, är ett offer som behagar Gud (vers 16). Vi får dela med oss av det Gud har välsignat oss med. Att ge ifrån oss av det som är vårt gör också något med oss själva. Den som välsignar andra blir själv välsignad.

3 – Att gå utanför lägret och dela hans smälek (vers 13). Det kan vara ett offer att stå upp för Gud i en ogudaktig omvärld. Vi vill så gärna vara accepterade av alla och vara med de andra. Men att stå upp för Jesus innebär ofta att ställa sig utanför eller att bli ställd utanför. Det finns en smälek att bära inför en värld som inte alls känner eller bryr sig om Gud eller vad Gud har sagt i sitt ord. Vill du vara med och bära hans smälek?

No comments:

Post a Comment