Nyhetsflödet

Sunday

Tionde - 4 Mos 18

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ty det tionde som Israels barn offrar som gåva åt HERREN ger jag som arvedel åt leviterna. Det är därför jag säger om dem: De skall inte ha någon arvedel bland Israels barn." Och HERREN talade till Mose. Han sade: "Tala till leviterna och säg: När ni av Israels barn tar emot det tionde som jag har bestämt att ni skall få av dem som er arvedel, då skall ni av det ge en gåva åt HERREN, ett tionde av tiondena."  (4 Mos 18:24-26 FB)

Här får folket befallning om tiondegivande. Folket ger tionde till leviterna (prästerna) och leviterna ger tionde av tiondet till Herren.

Frälsningsarmén har tillämpat samma princip av tiondegivande. Soldaterna ger tionde till sin kår (helt frivilligt naturligtvis), kåren ger tionde till divisionshögkvarteret och divisionshögkvarteret ger tionde till det territoriella högkvarteret.

Ibland hör jag kommentaren att tiondet tillhörde det Gamla förbundet och det är ingenting som vi behöver tänka på idag. Jesus hade en annan uppfattning. Han säger: "Ve er, ni fariseer! Ni ger tionde av mynta, ruta och alla slags grönsaker men bryr er inte om rätten och kärleken till Gud. Det ena borde ni göra utan att försumma det andra"  (Luk 11:42). Det innebär inte att tiondet är det enda viktiga, men Jesus säger klart att vi borde ge tionde.

Måste man ge tionde? Det är en återkommande fråga som jag får höra. Mitt svar är nej, man måste inte ge tionde men man får göra det. Det kristna livet bygger på att vi frivilligt ger ifrån oss av det som är vårt. Att bli frälst betyder att ge sitt liv till Jesus och låta honom bli Herre i ditt liv. Ingen tar ditt liv - du ger det frivilligt.

Frågan är snarare denna: "Har jag råd att inte ge tionde?"
"För in allt tionde i förrådshuset, så att det finns mat i mitt hus.
Pröva mig nu i detta, säger HERREN Sebaot,
om jag inte kommer att öppna för er himlens fönster
och låta välsignelse strömma ut över er i rikt mått
."  (Mal 3:10)

No comments:

Post a Comment