Nyhetsflödet

Sunday

Gå i spetsen - 4 Mos 27

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Må HERREN, den Gud som råder över anden i allt kött, sätta en man över menigheten, som kan gå i spetsen för dem när de drar ut eller vänder åter, och som kan vara deras ledare och anförare, så att HERRENS menighet inte blir som får utan herde." (4 Mos 27:16-17)

Mose fick i uppdrag av Gud att insätta Josua som ny ledare efter sig själv. För att komma vidare och komma in i det landet Gud hade lovat behövde man en ledare. En människa som kunde gå i spetsen för folket och visa vägen.

Guds församling behöver också idag ledare, människor som kan och som vågar gå i spetsen. Kanske det finns områden där du är den som ska gå i spetsen?

Men den som går i spetsen är också beroende av dem som finns bakom spetsen. Om det inte finns någonting bakom spetsen, är det inte längre en spets utan bara en isolerad prick. Det kan vara tufft att gå i spetsen och bryta ny mark. Ledarna är beroende av stödet från dem som kommer bakom spetsen.

Du får vara med och be för dina ledare, uppmuntra  dina ledare, stödja dina ledare, respektera dina ledare och hjälpa din ledare.

Du kan börja med att  be för dina ledare nu. Finns det andra saker du kan göra för att underlätta bördan för sin ledare?

No comments:

Post a Comment