Nyhetsflödet

Monday

Gränser - 4 Mos 34

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"HERREN talade till Mose. Han sade: "Befall Israels barn och säg till dem: När ni kommer till Kanaans land, då är detta det land som skall tillfalla er som arvedel: Kanaans land, så långt dess gränser når." (4 Mos 34:1-2 FB)

Kapitlet handlar om gränser. Det definierar Israels gränser åt alla håll.

Guds rike idag har också gränser. Guds rike är ett område där Jesus är Herre. Guds vilja definierar Guds rikes gränser. En kristen kan inte leva hur som helst och ändå kalla sig kristen.

Idag upplevs varje gräns ofta som en utmaning som måste överträdas. På det moraliska området rivs alla gränser och staket. Gränser ses som något ont som hindrar mig att göra det jag vill eller som hindrar mig att förverkliga mig själv.

Men gränser eller staket har också en annan funktion. Det är ett skydd för det som finns utanför. Det hjälper mig att inte gå fel eller överträda det som är Guds vilja för mitt liv.

Tio Guds bud eller bergspredikan är inte för att göra livet svårare för oss. Det är en hjälp att komma rätt i livet. Det hjälper oss att känna gränserna för vad som är rätt eller fel.

Guds ord hjälper oss komma rätt. "Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig." (Ps 119:105)

No comments:

Post a Comment