Nyhetsflödet

Thursday

Ökenliv eller liv i överflöd - 4 Mos 26

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
" Dessa var de som inmönstrades av Mose och prästen Eleasar, när de mönstrade Israels barn på Moabs hedar vid Jordan mitt emot Jeriko. Bland dessa fanns ingen av dem som förut hade blivit inmönstrade av Mose och prästen Aron, när de mönstrade Israels barn i Sinai öken, ty om dem hade HERREN sagt: "De skall dö i öknen." Ingen fanns kvar av dem förutom Kaleb, Jefunnes son, och Josua, Nuns son."  (4 Mos 26:63-65 FB)

Detta var den andra folkräkningen sedan uttåget från Egypten. Den första generationen hade ställts inför ett val. Man hade skickat in tolv spejare in i landet för att se om landet var så bra som Gud hade sagt. Efter rapporterna från spejarna gjorde folket sitt val. Skulle folket välja att ta emot det överflödande landet som Gud erbjöd dem, eller skulle de vända tillbaka till ökenlivet?

Folket gjorde sitt val. De valde öknen och folket fick vad de valde. Kaleb och Josua var de enda som ville att folket skulle gå in och ta emot överflödslandet, men de blev nedröstade.

Gud erbjuder oss också idag ett andligt liv i överflöd. Jesus säger till den som törstar: "Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram." (Joh 7:38)

Gud har inte ändrat sig. Hans erbjudande står kvar ännu idag. Du väljer. Ett liv i öknen, eller ett liv i Guds överflöd.

Villkoren är de samma som de var förr. Tror du på löftet? Om du tror på löftet kan du ta emot det som Gud lovat och gå in i överflödslandet.

No comments:

Post a Comment