Nyhetsflödet

Monday

Rening - 4 Mos 19

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Och den som är ren skall på tredje dagen och på sjunde dagen bestänka den som har blivit oren. När han så på sjunde dagen har renat honom, skall han tvätta sina kläder och bada i vatten, så blir han ren om kvällen."  (4 Mos 19:19 FB)

Rening är ett centralt tema i Moseböckerna. Vi kan läsa till synes ändlösa detaljerade föreskrifter för hur reningen skall gå till. Här i 4 Mos 19 handlar det om rening för allt som varit i kontakt med någon som dött. Att döden kom in i världen var ett resultat av synden och Romarbrevet skriver att syndens lön är döden.

Synd och död var alltså nära förknippat med varandra. Det var viktigt att få rening från det som var förknippat med synden.

Tänk om vi hade samma iver att bli renade från allt som har med synd att göra i våra liv. Tänk om vi vore så fokuserade på att rensa bort varje tillstymmelse till synd eller varje beröringspunkt med synd i våra egna liv.

No comments:

Post a Comment