Nyhetsflödet

Wednesday

Syndens spiral – 4 Mos 25

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
Medan Israel uppehöll sig i Sittim, började folket bedriva otukt med Moabs döttrar. Dess inbjöd folket till sina gudars offermåltider, och folket åt och tillbad deras gudar. Och Israel slöt sig till Baal-Peor. Då upptändes Herrens vrede mot Israel.”  (4 Mos 25:1-3 FB)


   Ännu ett av de många exemplen i Gamla Testamtet där Israels barn förleds att tillbe andra gudar. Det hela slutar i katastrof med tusentals döda israeler. Det var israels stora problem under många hundra år. De hade varit ett kringvandrande folk som hållit sig för sig själva, men nu levde de tillsammans med andra folkslag som tillbad andra gudar. Guds våldsamma kamp mot avgudarna visar sig gång på gång.


Jag ser denna kamp mot avgudarna som en förebild på vår kamp mot synden. Tänk om vi vore lika ivriga att avlägsna varje spår av synd som vill komma in i vårt liv. Synden har en tendens att förmeras och ta över. Det är som en syndens spiral.


Bibelordet börjar med att de uppehöll sig i Sittim. Synden börjar ofta med att vi uppehåller oss på fel platser, eller uppehåller oss med fel saker, eller uppehåller oss med fel tankar. Därefter blev folket lockade av Moabs döttrar och därefter blev de inbjudna till att tillbe deras gudar…


Synden är som en spiral som drar oss längre och längre ned. Det är viktigt för oss att bryta spiralen tidigt innan den fått fäste. Om du inte med Guds kraft besegrar synden i ditt liv, kommer synden att besegra dig.

No comments:

Post a Comment