Nyhetsflödet

Thursday

Gud utväljer - 4 Mos 17

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Då skall det ske att den man som jag utväljer, hans stav skall grönska....
... Nästa dag gick Mose in i vittnesbördets tält, och se, Arons stav för Levi hus grönskade, och den hade knoppar och utslagna blommor och mogna mandlar."  (4 Mos 17:5+8)

Gud hade utvalt Aron för en speciell tjänst. Alla stammarna la fram sina stavar inför Herren, men det var bara en som blomstrade.

Gud utväljer människor till speciella tjänster. Deras verksamhet kan blomstra och bära frukt under den tiden som den speciella tjänsten avser. Blomstrandet och fruktbärandet var något som Gud gjorde. Det var ingenting Aron kunde åstadkomma.

På samma sätt utväljer Gud också idag människor för speciella tjänster under speciella tider. Vi kan se hur en del människor har en fantastisk framgång i Guds rike. Det kan ofta vara förberedda gärningar (Ef 2:10) som någon får gå in i. En situation där det är moget att skörda och allt bara fungerar.

Vi behöver alla vara lyssnade på Gud för att kunna gå in i de situationer som är förberedda just för oss.

No comments:

Post a Comment