Nyhetsflödet

Tuesday

Lyft din blick - 4 Mos 24

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
Och när Bileam höjde blicken, såg han Israel i sina läger efter sina stammar. Och Guds Ande kom över honom.  (4 Mos 24:2 FB)
Barak försökte övertala Bileam att förbanna Israel. Bileam hade hittills inte förbannat Israel, utan i stället välsignat Israel. Barak försöker igen och för Bileam till en ny plats för att bygga nya altaren för att fråga Herren.
Då Barak fortsatte att pressa Bileam att förbanna Israel, höjde Bileam blicken och fick se situation i ett annat perspektiv. Den helige Ande kom över Bileam (vers 2), han fick höra Guds ord, fick se syner från den Allsmäktige och han fick sina ögon öppnade (vers 4+16).
Du kanske också kan uppleva att du står under press från en omgivande värld där du bara ser mörker och inte ser någon utväg. Lyft din blick! Det finns ett annat perspektiv!
Vi behöver människor idag som öppnar sig för den Helige Ande, som kan höra Guds ord och säga det, som faller ner och får sina ögon öppnade (vers 4).
Då Jesus talar med sina lärjungar om den svåra tid som skulle komma säger han: ”Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning  (Luk 21:28).
Lyft din blick – Det finns ett annat perspektiv!

No comments:

Post a Comment