Nyhetsflödet

Sunday

"Välsigna är mitt uppdrag" - 4 Mos 23

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Se, att välsigna är mitt uppdrag. Han har välsignat, och jag kan inte ändra det."  (4 Mos 24:20 FB)


Balak hade sänt efter Bileam för att Bileam skulle förbanna Israel. Men Gud sände Bileam till att välsigna och inte förbanna. Varje gång Balak frågade kom Bileam tillbaka med samma svar: "Välsigna är mitt uppdrag".


Någon har sagt: "Förbanna inte mörkret - tänd ett ljus". Som kristna är inte vårt uppdrag i första hand  att förbanna. Det finns nog med människor som gör det. Vi är kallade att vara världens ljus (Matt 5:14). Ju starkare ljuset blir desto mörkare blir mörkret. Ljuset avslöjar vad som finns i mörkret, och mörkret hatar ljuset. Jesu kom som världen ljus och mörkret korsfäste Jesus.


Jesus säger till dig: "På samma sätt skall ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen." (Matt 5:16). Det ljus vi sprider ska göra Jesus synlig.


Lys för Jesus!

No comments:

Post a Comment