Nyhetsflödet

Thursday

Kopparormen - 4 Mos 21

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"HERREN sade till Mose: "Gör dig en orm och sätt upp den på en påle. Den som har blivit ormbiten och ser på den skall leva." Mose gjorde då en kopparorm och satte upp den på en påle. Om någon blev biten av en orm, fäste han blicken på kopparormen och fick leva."  (4 Mos 21:8-9 FB)

Folket klagade och knorrade. Resultatet blev att det kom in giftormar i lägret (vers 6). Det är lätt att det kommer in giftormar i församlingen också då vi börjar knorra, klaga och kritisera.

Folket insåg sitt misstag och bekände sin synd. Mose fick då i uppdrag att sätta upp en kopparorm i lägret. Och var och en som såg upp på den blev helad.

Gud använde kopparormen som metod för att frälsa folket från giftormarna. Problemet blev att folket fortsatte att dyrka metoden (kopparormen) i stället för att dyrka Herren. Många hundra år senare fick Hiskia riva ned kopparormen, eftersom folket fortfarande dyrkade den. De hade till och med givit ormen ett namn, Nehustan (2 Kung 18:4).

Vi har också lätt att fastna i en form. Vi vill ha saker och ting som de brukar vara i församlingen. Vi kan tillbe vårt sätt att fira gudstjänst, vårt sätt att lovsjunga, vårt sätt att klä oss. Många gånger kan vårt sätt vara ett hinder för att vara öppen mot Gud och höra vad han vill säga till oss idag. Ibland kanske till och med vårt sätt måste krossas så att vi bygger vårt kristna liv på Jesus och inte på traditioner och symboler.

No comments:

Post a Comment