Nyhetsflödet

Wednesday

Arvet står fast - 4 Mos 36

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Detta är vad HERREN befaller angående Selofhads döttrar: De må gifta sig med vem de vill, men de skall gifta sig inom en släkt i sin egen fädernestam.Ty ingen arvedel bland Israels barn får gå över från en stam till en annan, utan Israels barn skall behålla var och en sin fädernestams arvedel." (4 Mos 36:6-7 FB)

Kapitlet handlar om Selofhads döttrar. De hade ärvt sin far eftersom Selofhad inte hade några söner. Föreskrifterna i kapitlet talar om att döttrarna bara får gifta sig inom sin släkt. Annars skulle deras arvedel gå över till en annan släkt, och det som Gud givit som arvedel ska stå fast.

Du är en arvinge. Du har fått ett arv som ingen kan ta ifrån dig. Han ger dig frälsning, förlåtelse, kraft i den Helige Ande, överflödande liv, frid, glädje, evigt liv och mycket mer: "Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga" (Ef 1:18)

No comments:

Post a Comment