Nyhetsflödet

Tuesday

En fristad - 4 Mos 35

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Säg till Israels barn: När ni har gått över Jordan in i Kanaans land, skall ni utse åt er städer som skall vara fristäder för er....Dessa städer skall ni ha som tillflyktsorter" (4 Mos 35:10-12 FB)

Inför intåget i det utlovade landet får Israels barn instruktioner om att de ska inrätta fristäder runt om i landet. Om man hade dödat någon av misstag, skulle man kunna fly till en fristad och vara beskyddad från straff eller hämnd. Man skulle då vara beskyddad så länge man inte lämnade fristaden. Utanför fristaden fanns inget beskydd (vers 26).

Idag är det Jesus som är vår fristad. Inte bara för oavsiktliga fel vi begår, utan till och med för alla fel vi gör medvetet. Det finns förlåtelse i honom. I honom kan vi bli friköpta från våra överträdelser. Men det är bara i honom allt detta finns. Utan Jesus är vi oskyddade. Jesus är vår fristad.

"I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss, med all vishet och insikt." (Ef 1:7-8)

No comments:

Post a Comment