Nyhetsflödet

Thursday

Rustad till strid - 4 Mos 31

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Då avskiljdes ur Israels ätter ettusen man av varje stam, tolvtusen man beväpnade till strid. Dessa sände Mose ut i striden, ettusen man ur varje stam, tillsammans med Pinehas, prästen Eleasars son, som tog de heliga redskapen och larmtrumpeterna i sin hand." (4 Mos 31:5-6 FB)

Ännu en gång ger sig israeliterna i till strid mot sina fiender. En fruktansvärd berättelse med många människor dödade.

Trots krigets alla hemskheter har Frälsningsarmén tagit upp denna förebild för sitt krig mot synden. I Frälsningsarméns tidigare år användes den krigiska terminologin oftare än idag. En evangelisationskampanj betecknades som ett "angrepp", rapporter om antal frälsta beskrevs ofta som att man "tagit fångar".

Men även om man i terminologin använder samma ord är innebörden den motsatta:
-I krig dödas människor, i frälsningskriget ger man liv till människor.
-I krig tar man människor till fånga, i frälsningskriget befriar man människor.
-I krig såras människor, i frälsningskriget helas människor.

Vi kristna får aldrig slå oss till ro. Kriget om människorna pågår runt omkring oss. Människor behöver fortfarande få liv, bli befriade och helas.

Vi behöver fortfarande en armé som går med "larmtrumpeterna i sin hand" (vers 6).

No comments:

Post a Comment