Nyhetsflödet

Friday

Bileams åsna - 4 Mos 22

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"HERRENS ängel sade till honom: "Varför har du dessa tre gånger slagit din åsninna? Se, jag har gått ut för att hindra dig, ty jag ser att den här vägen leder till fördärvet."  (4 Mos 22:32 FB)

Kungen i Moab sände bud på Bileam för att han skulle komma och förbanna Israel. Bileam vägrade först att komma, men gav sig så småningom iväg.

På vägen såg Bileams åsninna Herrens ängel stå hindrande i vägen med draget svärd. Åsninnan vägrade att gå vidare, trots att Bileam upprepade gånger slog åsninnan. Men genom att åsninnan såg vad Bileam inte såg, räddade hon Bileams liv.

Jag hör ibland människor ha olika ursäkter för att inte följa Guds ledning för sina liv. Någon säger jag är för gammal, någon annan säger jag är för ung. Någon säger jag har för dålig utbildning, någon annan säger jag har ingen erfarenhet. Någon säger jag är för dum.

Men om Gud kan använda en åsninna, skulle han då inte kunna använda dig? Gud kunde använda en åsninna då inte ens den store profeten Bileam såg Herrens väg. Skulle då inte Gud kunna använda dig?

No comments:

Post a Comment