Nyhetsflödet

Monday

Ett nytt slags offer - 4 Mos 28Kommentar till den dagliga bibelläsningen
Herrren talade till Mose. Han sade: ´Befall Israels barn och säg till dem: var noga med att ni på bestämd tid bär fram mina offer´”  (4 Mos 28:1-2 FB).
Det var noga med offren då. Kapitlet ger föreskrifter för det dagliga offret, Sabbatsoffret, Nymånadsoffret, Påskoffren samt Veckohögtidens offer.

Det är noga med offren även idag, även om det nya förbundet bär med sig ett helt annat slags offer.
offrade man djur – Nu offrar man sig själv: ”Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud – er andliga gudstjänst” (Rom 12:1).

Vad skulle det få för konsekvenser för mig idag om jag offrar mig helt för Jesus? Vad skulle det få för konsekvenser för dagar som kommer?

No comments:

Post a Comment