Nyhetsflödet

Tuesday

"Tala till klippan" - 4 Mos 20

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Tag staven, och kalla samman menigheten, du och din bror Aron, och tala till klippan inför deras ögon, och den skall ge vatten. Så skaffar du fram vatten åt dem ur klippan och ger menigheten och dess boskap att dricka....
... Sedan lyfte Mose upp sin hand och slog med sin stav två gånger på klippan, och mycket vatten kom ut, så att menighet och boskap fick dricka."  (4 Mos 20:8+12)

Det var varmt i öknen och folket blev törstiga. Folket började klaga på Mose och Mose bad till Gud. Gud gav då Moses befallningen att tala till klippan. Då skulle det komma vatten ur klippan.

Men Moses hade varit med förr. Förra gången hade Gud bett honom att slå på klippan med staven (2 Mos 17:6) för att få vatten. Det hade fungerat bra då, och i stället för att lyda Gud använder Moses sin egen erfarenhet för att lösa problemet.

I vår relation med Gud är det viktigt att vi hör vad Gud säger och gör vad han säger till oss. Vi måste vara beroende av Gud i allt vad vi gör.

Vi har så lätt att, i stället för att söka Gud, använda vår erfarenhet och kunskap och på så sätt göra oss oberoende av Gud.

Det är inte fel med erfarenhet och kunskap. Det blir bara fel då den erfarenheten får ersätta Guds ledning i våra liv.

No comments:

Post a Comment