Nyhetsflödet

Wednesday

Kan man lita på dig? - 4 Mos 30

Kommentar till de dagliga bibelläsningen
"Om en man ger ett löfte åt HERREN eller svär en ed med en bestämd förpliktelse, får han inte bryta sitt ord. Han skall i allt göra vad hans mun har talat." (4 Mos 30:3 FB)

Du får inte bryta ditt ord, du ska göra vad din mun talat. Det är föreskrifterna i dagens bibelläsning.

Kan man lita på dig? Kan man lita på vad du säger? Hur går det till då du talar? Överdriver du? Förskönar du verkligheten eller din egen insats? Framhäver du dina goda sidor?

Jesus understryker vikten av att våra ord ska vara sanna och stämma överens med vårt liv: "Ert tal skall vara ja, ja och nej, nej. Allt utöver det kommer från den onde." (Matt 5:37)

Jesus förväntar sig att vi ska vara sanna rakt igenom. Från tanken till handlingen. Vara sanna "i tanke, ord och gärning".

No comments:

Post a Comment