Nyhetsflödet

Friday

Tionde - 3 Mos 27

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"All tionde av jorden, både av säden på jorden och av trädens frukt, tillhör HERREN. Den är helgad åt HERREN."  (3 Mos 27:30 FB)

Att ge tionde till Herren är en gammal princip ända från tidigt i Gamla Testamentet.

Måste jag ge tionde till Gud, är det kanske någon som frågar. Nej, du måste inte. Ingen tvingar dig att ge till Herren. Du måste inte, men du får! Du får frivilligt ta av allt det som Herren välsignar dig med och ge tillbaka till Herren.

Men om jag inte har råd, kanske någon frågar. Om du anser att du inte har råd, finns det ingen som tvingar dig att ge. Men man kan också vända på frågan: Har du råd att inte ge tionde till Herren?
Profeten Malaki skriver: "För in allt tionde i förrådshuset, så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i detta, säger HERREN Sebaot, om jag inte kommer att öppna för er himlens fönster och låta välsignelse strömma ut över er i rikt mått."  (Mal 3:10) 


No comments:

Post a Comment