Nyhetsflödet

Friday

Ren eller oren? - 3 Mos 13

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
" Den som är angripen av spetälska skall gå med sönderrivna kläder. Han skall ha sitt hår ovårdat och skyla sitt skägg och ropa: "Oren! Oren!" Så länge han är angripen av spetälska skall han vara oren."  (3 Mos 13:46-47 FB)

Spetälska är en fruktansvärd sjukdom. Den ansågs på Gamla Testamentets tid vara ett resultat av synd. Vid flera tillfällen drabbas människor i det Gamla Testamentet av spetälska på grund av direkt synd. Här är det Gud som sänder spetälskan. Till exempel till Mirjam (4 Mos 12:10), Gehasi (2 Kung 5:25-27) och Ussia (2 Krön 26:21).

Idag är spetälskan inget stort problem i vårt land. Men synden kan också i vår tid vara som en spetälska. Den är smittsam på samma sätt som spetälskan.  Men den andliga spetälskan kan vara mer förrädisk än den fysiska eftersom den inte syns utanpå lika tydligt.Vi kan dölja bitterhet, avund, hat och annan synd inom oss, utan att det är synligt för andra människor

Prästen kunde inte rena från spetälskan då, och prästen kan inte rena från synd idag. Han kan möjligtvis ställa diagnosen och ge receptet. Den enda som kan rena från synd är Gud genom Jesu blod.

Är du ren? Jesus kan rena. "Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet." (1 Joh 1:9)

No comments:

Post a Comment