Nyhetsflödet

Thursday

Lovets offer - Dom 13

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Manoa tog killingen med tillhörande matoffer och offrade det på klippan åt HERREN. Då lät han något underbart ske inför Manoas och hans hustrus ögon. När lågan slog upp från altaret mot himlen, for HERRENS ängel upp i lågan från altaret. Manoa och hans hustru såg detta, och de föll ner till jorden på sitt ansikte."  (Dom 13:19-20 FB)

Manoas hustru var ofruktsam. En ängel uppenbarade sig för henne och talade om att Hon skulle bli havande och föda en son (vers 3).

Manoa fick sedan också samtala med ängeln och då de förstod att ängelns budskap skulle bli verklighet offrade de ett tackoffer inför Herren. Senare födde Manoas hustru också en son som fick namnet Simson (vers 24).

I tackoffret uppenbarade sig Herren på ett mäktigt sätt för Manoa och hans hustru. Det är något speciellt som sker när vi uppsänder lovets offer och se Herren som han verkligen är. I lovets offer lyfter vi blicken från det vardagliga och får se Herrens härlighet.

"Låt oss därför genom honom alltid frambära lovets offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn." (Hebr 13:15)

No comments:

Post a Comment