Nyhetsflödet

Monday

Salt - 3 Mos 2

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Alla dina matoffer skall du beströ med salt. Du skall inte låta saltet i din Guds förbund fattas på ditt matoffer. Till alla dina offer skall du offra salt"  (3 Mos 2:13 FB)

Det var viktigt med salt så man offrade till Gud i det gamla förbundet.

I det nya förbundet är det vi kristna som är saltet. Saltet som förhindrar förruttnelsen. Saltet som gör att den rätta smaken kommer fram.

Det är inte alltid populärt att vara saltet. Det är mycket lättare att hålla om det som är politiskt korrekt i varje tid. Saltet kan svida i såren. Men vi är kallade att vara jorden salt.

Jesus sa: "Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur skall man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor."  (Matt 5:13)

No comments:

Post a Comment