Nyhetsflödet

Wednesday

Ett heligt folk - 3 Mos 11

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ty jag är HERREN, som har fört er upp ur Egyptens land, för att jag skall vara er Gud. Så skall ni nu vara heliga, ty jag är helig"  (3 Mos 11:45 FB)

Herren var den som hade räddat folket från slaveriet i Egypten. Herren var nu deras Gud. Som ett resultat av detta förväntade Gud att folket skulle vara heliga, eftersom Gud är helig.

Du som är kristen tillhör Guds folk. Vi har blivit räddade och befriade: "Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike." (Kol 1:13)

Som ett resultat av frälsningen förväntar Gud att vi ska ha Jesus som Herre (Rom 10:9) och att vi ska återspegla det som finns i Gud. Gud är helig och den heligheten vill Gud också se hos oss.

Heligheten innebär att vara avskild för ett speciellt ändamål. Att vara kristen innebär att vara avskild för att tjäna Gud.

Heligheten innebär också en strävan att leva i renhet, att låta Guds avbild bli mer och mer synlig i våra liv. "Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden." (2 Kor 3:18)

No comments:

Post a Comment