Nyhetsflödet

Tuesday

Avfällighet - 3 Mos 17

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"De skall inte mer offra sina slaktoffer till de onda andar som de i trolös avfällighet håller sig till. Detta skall vara en evig stadga för dem, från släkte till släkte."  (3 Mos 17:7 FB)

Kapitlet talar om blodets helighet och kraft att bringa försoning (vers 11).

Men kapitlet innehåller också en varning mot att rikta sina offer till de onda andarna. Det fanns en risk att folket började tänka att det inte var nog med Herren och en risk att folket också vände sig till andra makter i sin offerkult.

Detsamma gäller oss idag. Versen vänder sig inte bara till dem som levde då den uttalades, den gäller för evigt, från släkte till släkte.

Vi ser tydligt hur vi utsätts för detsamma idag. Kyrkor inbjuder till aktiviteter som har sina rötter i österns religioner: Yoga, Qui Yong och många andra uttrycksformer.

Det bottnar förmodligen i en bristande tilltro till Gud och kristendom. För att dra folk till kyrkan använder man sig av främmande inslag som kan upplevas som mer tilltalande än den "gamla" religionen.

Men den som lärt känna Gud, har inget behov att vända sig till "de onda andarna".

No comments:

Post a Comment