Nyhetsflödet

Tuesday

Var och en gör som den anser rätt - Dom 17

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"På den tiden fanns det ingen kung i Israel. Var och en gjorde vad han själv ansåg rätt."  (Dom 17:6 FB)

Mika visste mycket väl vad Gud ansåg om att ha avgudar. Men fastän Gud oräkneliga gånger talat om hur folket skulle förhålla sig till avgudarna, så skaffade sig Mika ett avgudahus med olika avgudabilder. Det var en "laglös" tid. Var och en gjorde sina egna lagar och vad var och en ansåg vara rätt, det var rätt, för honom eller henne.

Istället för att styras av Guds ord, lät man sig styras av sin egen hemfabricerade uppfattning om vad som var rätt och orätt.

Vi kan se samma tendenser i vår tid. Många ifrågasätter de värderingar som vi finner i Guds ord. Istället blir det ofta våra egna tankar och känslor som avgör vad som är rätt eller fel. Man säger "det känns rätt för mig."

Vi behöver på nytt komma tillbaka till Guds ord. Vi behöver en bibelväckelse där vi frågar "vad säger Gud" istället för att vara utlämnade till "vad känner jag är rätt".

No comments:

Post a Comment