Nyhetsflödet

Sunday

En ny början - Dom 21

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Sedan vände de tillbaka till sin arvedel och byggde åter upp städerna och bosatte sig i dem. Samtidigt begav sig Israels barn därifrån, var och en till sin stam och sin släkt. De drog bort därifrån, var och en till sin arvedel."  (Dom 21:23-24 FB)

Efter en fruktansvärd period av stridigheter och dödande avslutas Domarboken med en ny början, en ny start.

Den nya starten är kännetecknande för det kristna livet. Det handlar om att återvända till källan för det kristna livet, Jesus. Det handlar om att börja på nytt.

Det kristna livet börjar med pånyttfödelsen. En ny början. Men det räcker inte med att ha börjat på nytt en gång i tiden för länge sedan. Vi måste fortsätta att leva i det nya livet. Så många saker i livet får oss att tappa fokus på vad som är viktigt och vad som är mindre viktigt.

Men nu är det dags att börja på nytt. En ny början. En tid av återuppbyggnad av det som har fallit samman. Nu är Guds tid.

Så här brukade vi sjunga förr i världen. Det är kanske dags att sjunga det om igen:
"Börja om än en gång i mitt liv, börja om än en gång i mitt liv.
Jag vill formas av Dig, av Ditt heliga bud! Gör mitt liv,till ett redskap för Gud"

No comments:

Post a Comment