Nyhetsflödet

Friday

Inbördeskrig - Dom 20

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men Israels män vände tillbaka till Benjamins barn och slog dem med svärd, alla i staden, boskapen, ja, allt vad de träffade på. Dessutom satte de eld på alla städer som fanns där."  (Dom 20:48 FB)

Huvuddelen av Domarboken handlar om hur israeliterna får kämpa mot främmande folk runt omkring dem. Men här i slutet av Domarboken är det israeliter som förgör israeliter.

Hur sorgligt är det inte att höra om hur kristna kämpar mot varandra. Historiskt sett ofta med dödlig utgång. Till exempel kampen mellan katoliker och protestanter i Europa under 1600-1800-talen. Dopfrågan är en annan fråga där kristna har försökt kämpa ned varandra.

Också i våra dagar ser vi hur kristna står upp mot varandra och försöker förgöra varandra även om det inte sker genom att vi dödar varandra.

Det betyder inte att vi inte får ha olika uppfattningar. Paulus skriver: "Partier måste finnas bland er, för att det skall visa sig vilka det är som håller provet." ( 1 Kor 11:19). Vi måste ha olika uppfattningar. Det är viktigt att stå upp mot irrläror och bibeltexterna går verkligen hårt åt dem som försöker sprida falska läror i församlingen.

Men då kristna står upp emot varandra och försöker förgöra varandra, då är vi tillbaka i situationen från Domarboken kapitel 20. Man sa om de först kristna "Se, hur de älskar varandra". Man kan säga om olika kristna grupperingar idag: "Se hur de hatar varandra."

Då vi har kommit så långt, då har Satan verkligen fått oss dit han vill, att kämpa mot fel fiender. Vi har en gemensam fiende: allt ont som finns i denna värld. "Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna." (Ef 6:12)

No comments:

Post a Comment