Nyhetsflödet

Thursday

Offer - 3 Mos 12

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Detta är lagen om en barnaföderska, både när hon har fött en pojke och när hon har fött en flicka.
Men om hon inte har råd med ett får, skall hon ta två turturduvor eller två unga duvor, en till brännoffer och en till syndoffer.
"  (3 Mos 12:7-8 FB)

Då man hade fått en son eller en dotter skulle man gå till prästen för att offra. Det var ett sätt att visa sin tacksamhet. Det normala var att man offrade ett får, men hade man inte råd med det fick man offra två duvor i stället. Jesu föräldrar tillhörde inte de rika. De offrade två duvor, "De skulle även offra ett par turturduvor eller två unga duvor, enligt Herrens lag." (Luk:24).

Idag visar vi inte vår tacksamhet genom att offra djur till Gud. Vi visar vår tacksamhet på andra sätt. Ett sätt är tacksägelse. Tacksägelse och lovprisning benämns till och med som ett offer i Bibeln: "Låt oss därför genom honom alltid frambära lovets offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn." (Heb 13:15).

Har du något att vara tacksam för? Gör en lista på sådant som du är tacksam för och frambär sedan lovets offer i tacksamhet till Gud. Gud är alltid värd vår lovsång. Och då vi lyfter vår blick och prisar Herren händer det också något med oss själva.

No comments:

Post a Comment