Nyhetsflödet

Tuesday

Urskillning - 3 Mos 10

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ni skall skilja mellan heligt och oheligt, mellan orent och rent"  (3 Mos 10:10 FB)

Herren befallde att man skulle skilja mellan heligt och oheligt, mellan rent och orent.

Vår tid har en tendens att sudda ut alla gränsdragningar.

I stället för att tala om vad som är rätt och fel, gör man gränsen personlig eller beroende av situationen. Men Bibelns budskap är kompromisslöst då det gäller att skilja mellan rätt och fel. Se bara Tio Guds bud eller Bergspredikan.

I stället för att kalla synd för synd, säger man "det är väl inte så farligt." Men Bibelns budskap är att synd är katastrofalt farligt. Det är så farligt att Fadern var tvungen att sända sin egen son för att dö på ett kors för att sona vår synd!

Det är viktigt att vi inför oss själva skiljer det ena från det andra. Synd är synd även om vi kallar det för andra namn. Och det finns ett fantastiskt botemedel mot synden: "Jesu blod som renar från all synd" (1 Joh 1:7). Men det finns inget botemedel för undanflykter eller bortförklaringar. Därför är det viktigt att skilja det ena från det andra.

No comments:

Post a Comment