Nyhetsflödet

Monday

Ge Gud ditt bästa - 3 Mos 22

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"HERREN talade till Mose. Han sade: Säg till Aron och hans söner och alla Israels barn: Om någon av Israels hus eller av främlingarna i Israel vill bära fram något offer, ett löftesoffer eller ett frivilligt offer, som de vill offra åt HERREN som brännoffer, skall ni göra det på sådant sätt att ni blir välbehagliga. Offret skall vara ett felfritt handjur av nötboskapen, av fåren eller av getterna. Ni skall inte offra ett djur som har något lyte, ty genom ett sådant offer blir ni inte välbehagliga."  ( Mos  22:17-20 FB)

Det var viktigt att det offer som man frambar till Herren skulle vara felfritt. Både då det gäller löftesoffer och frivilliga offer. Man fick inte offra det som var skadat eller var självdött. Meningen med offret var att man offrade något som var av värde, och inte bara det som man inte kunde använda till något annat.

Vad ger du till Gud? Ger du Honom den som tid som du får över? Ger du till Gud det som blir kvar då du har använt all tid till dina egna prioriteringar? Ger du Gud de pengar som blir över, eller avskiljer till Gud av dina resurser som du skulle kunnat använda till annat?

Ge Gud ditt bästa! Ge Honom prioriterad tid. Ge honom av sådant som är dyrbart för dit. Detta är det offer som betyder något för Gud - och för dig.

No comments:

Post a Comment