Nyhetsflödet

Saturday

De gjorde i allt som Herren befallt - 4 Mos 1

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Israels barn gjorde så, de gjorde i allt som Herren befallt Mose."  (4 Mos 1:54 FB)

Här genomför man en folkräkning. Sammanlagt inmönstrades 603.550 personer, förutom leviterna som inte skulle räknas.  De hade en speciell funktion i förbindelse med tabernaklet.

Hela proceduren med folkräkningen och leviternas  uppdrag avslutas med orden om att de gjorde allt som Herren befallt.

Vad säger Gud till dig att göra? Vad säger Han i sitt ord och vad hör du Honom säga personligen till dig? Kan man säga detsamma om mig och dig som man sa om israeliterna i 4 Mos 1: "De gjorde allt som Herren befallt Mose"?

Vår lydnad till Herren och till Guds ord är det yttersta tecknet på vår kärlek till Gud. Jesus säger: "Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig" (Joh 14:21).

No comments:

Post a Comment