Nyhetsflödet

Thursday

Ge Gud ditt bästa - 4 Mos 4

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"De av Gersons barn som inmönstrades efter sina släkter och familjer, de som var trettio år eller äldre, upp till femtio år, alla arbetsföra som skall tjänstgöra vid uppenbarelsetältet" (4 Mos 4: 38-39 FB)

Flera gånger står det skrivet att de som skulle tjänstgöra vid uppenbarelsetältet skulle vara mellan trettio och femtio år gamla (vers 35, 39, 43, 47).

Det handlar om att ge de bästa åren till Herren. Mognaden som kommer efter ungdomstiden och kraften som finns före åldrandet sätter in. Ge det bästa åt Herren.

Den som också får tjäna Herren i sin ungdom kan vara tacksam för det och att tjäna Herren på sin ålderdom är en extra bonus i livet.

Ge ditt bästa till Gud av tid, tjänst, energi och engagemang.

No comments:

Post a Comment