Nyhetsflödet

Sunday

Utrustning till tjänst – 4 Mos 11Kommentar till den dagliga bibelläsningen
Jag skall ta av den Ande som är över dig och låta den komma över dem. De skall tillsammans med dig bära bördan av folket, så att du slipper bära den ensam.”  (4 Mos 11:17 FB)
Moses hade blivit utsedd till ledare av Gud. Gud utrustade honom med den Helige Ande. Efter en lång tid som ledare blev han så trött på arbetet att han sa till Gud ”Jag orkar inte ensam bära detta folk, det är för tungt för mig.” (vers 14).
Gud sa då till Moses att han skulle kalla samman sjuttio av de äldste för att de också skulle bli utrustade med den Helige Ande, för att kunna hjälpa Moses med ledarskapet (vers 17).

Händelsen liknar berättelserna i Apostlagärningarna där människor blir fyllda med den Helige Ande. De äldste, som den Helige Ande kom över, började profetera (vers 25).
Men det finns en skillnad. I det Gamla Testamentet utvalde Gud speciella ledare som han utrustade med den Helige Ande. I det Nya Testamentet utöser Gud den Helige Ande över alla människor (Apg 2:17).
Alla är uttagna till tjänst! Du är uttagen till tjänst. Gud räknar med dig. Gud har utöst den Helige Ande över dig. Ta emot i tro och börja tjäna Gud i den Helige Andes kraft.

No comments:

Post a Comment