Nyhetsflödet

Monday

Gud i centrum - 4 Mos 2

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"HERREN talade till Mose och Aron. Han sade: "Israels barn skall slå läger, var och en under sitt baner, vid de fälttecken som hör till deras särskilda familjer. Runt omkring uppenbarelsetältet skall de slå läger, på något avstånd från det."  (4 Mos 2:1-2 FB)

Kapitlet berättar hur Israels barn skulle slå läger runt omkring uppenbarelsetältet som representerade Guds närvaro bland folken. Var och en under sitt baner. Men Gud skulle finnas i centrum av gemenskapen.

Så är det med alla kristna idag. Vi kan vara olika, vi kan ha olika uttrycksform och särart. Vi kan ha olika baner. Vi kan betona olika saker. Men Gud måste få vara i centrum i allt vi gör.

Och ju närmare centrum vi kommer, ju närmare Gud vi kommer, desto närmare kommer vi också automatiskt varandra.

Ju närmare Jesus du kommer, desto närmare kommer du också dina trossyskon, även om de slagit läger under ett annat baner. "Jag ber att de alla skall vara ett", är Jesu bön för oss (Joh 15:21)

No comments:

Post a Comment