Nyhetsflödet

Saturday

Var välsignad - 4 Mos 6

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"HERREN välsigne dig och bevare dig. 
HERREN låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. 
HERREN vände sitt ansikte till dig och give dig frid."  (4 Mos 6:24-26 FB)

Här får Mose instruktion från Herren om vad han ska säga när han välsignar folket (vers 23).

Den prästerliga tjänsten innebar att välsigna människor. I Nya Testamentets ögon är vi alla präster och vårt uppdrag blir därmed att välsigna människor vi möter. Det kan vi göra både med ord och med handlingar.

Men just nu får du ta emot välsignelsen från Herren personligen till dig själv. Läs sakta och ta emot:
"HERREN välsigne dig och bevare dig. 
HERREN låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. 
HERREN vände sitt ansikte till dig och give dig frid."

No comments:

Post a Comment