Nyhetsflödet

Tuesday

Två fronter - 1 Krön 19

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Joab såg att han hade fiender både framför sig och bakom sig. Han valde då ut en del av Israels bästa manskap och ställde upp dem mot arameerna." (1 Krön 19:10 FB)

David sände ut Joab med hela hären (vers 8). Joabs här befann sig snart mellan två härar, Ammoniterna och arameerna. Den ena hären framför sig och den andra bakom sig.

Ibland kan vi uppleva att vi också måste utkämpa vår kamp på två fronter. Framför oss finns det motstånd vi normal kan förvänta från "världen", de som ännu inte är kristna. Den andra fronten kan vi ha bakom oss. Bakom oss hade förväntat att ha våra vänner, de andra kristna, men vi får då och då uppleva starka attacker mot bibeltroheten också från andra som betecknar sig som kristna.

Någon sa: "Vi har nu lärt oss att hantera att vi lever i en sekulariserad värld, där vi inte kan vänta att det omgivande samhället delar våra värderingar. Men hur ska vi klara att förhålla oss till en sekulariserad kyrka?"

Det kan vara en stor smärta förknippad med att upptäcka att de som vi trodde var våra meningsfränder i själva verket inte alls delar vår tro.

No comments:

Post a Comment