Nyhetsflödet

Thursday

Uppeggad av satan - 1 Krön 21

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men Satan trädde upp mot Israel och uppeggade David till att räkna Israel. Då sade David till Joab och till folkets befälhavare: "Gå och räkna Israel, från Beer-Sheba till Dan, och ge mig besked så att jag får veta hur många de är." (1 Krön 21:1 FB)
David bestämde sig för att genomföra en folkräkning. Uppenbarligen var det emot Guds vilja, och det visste David. Davids närmaste medarbetare varnade honom för att dra skuld över Israel (vers 3).

Varför det var emot Guds vilja kan vara svårt att förstå. Kanske hade det att göra med att räkna och lita på sina egna resurser istället för att lita på Gud och hans resurser.

Davids beslut ledde till en katastrof för många oskyldiga människor. Det kan också vara svårt att förstå varför oskyldiga människor skulle drabbas av Davids olydnad, men det är så det är. Vi matas dagligen av nyheter från olika länder där människor lider och dödas på grund av sina ledares beslut.

David inser sitt stora misstag och ber Gud om förlåtelse (vers 8). Till slut ber David Gud att de oskyldiga inte ska drabbas utan att domen ska falla över honom själv (vers 17), och till slut avbryts ödeläggelsen.

Allt började med att Satan uppeggade David (vers 1). Då David hade lyssnat på Satan tillräckligt länge kunde inget stoppa honom från att synda. Även om hans mest pålitliga medarbetare varnade honom, var David fast i sitt felaktiga tankemönster.

På vilka områden försöker Satan uppegga dig till att synda?

No comments:

Post a Comment