Nyhetsflödet

Monday

Vem sköter lovsången hos dig? - 1 Krön 23

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Varje morgon skulle de tacka och lova HERREN och likaså varje kväll." (1 Krön 23:30)

David gjorde förberedelser för det kommande Templet. Lovsången hade en viktig plats i Templets funktion. Man tillsatte 4.000 personer för att ansvara för den tjänsten: "och 4.000 skall lovsjunga HERREN till de instrument som jag låtit göra för lovsången" (vers 5).

Idag bor inte Gud i Tempel gjorda av människohänder. Nu bor han i levande tempel som finns överallt. Du och jag är hans nya tempel. "Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i er" (1 Kor 6:19).

Vem sköter lovsången i ditt tempel? Finns det lovsång där morgon och kväll? Eller är den tjänsten försummad i ditt tempel?

Det finns alltid skäl att lovsjunga Gud. Och medan vi lovsjunger honom förvandlas vi.
"Gå in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar med lov. Tacka honom, lova hans namn! Ty HERREN är god, hans nåd varar i evighet, hans trofasthet från släkte till släkte." (Ps 100:4-5)

No comments:

Post a Comment