Nyhetsflödet

Sunday

En Gud som förlåter - Mika 7

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Vem är en Gud som du, som förlåter missgärning och inte tillräknar överträdelse...Han skall åter förbarma sig över oss och trampa på våra missgärningar. Du skall kasta alla deras synder i havets djup." (Mika 7:18-19 FB)

I Mikas sista kapitel påtalas igen folkets ogudaktighet. Brist på ärlighet (vers 2). Mutor och orätt vinning florerar (vers 3). Det finns ingen man kan lita på (vers 5).

Men ur denna ogudaktighet reser sig ett folk som frågar efter Herren och sätter sin tillit till Honom (vers 7). Och för dem som vänder om finns det upprättelse och befrielse (vers 7-8).

Då Gud förlåter kastar han våra synder "i havets djup" och därifrån går det inte att ta upp dem igen. Det är som om man råkar radera innehållet på hårddisken på datan. Det har försvunnit och går inte att återskapa. Så är det då Gud förlåter.

No comments:

Post a Comment