Nyhetsflödet

Monday

Lyft din stav - 2 Mos 14

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"HERREN skall strida för er, och ni skall hålla er stilla. Sedan sade HERREN till Mose: "Varför ropar du till mig? Säg till Israels barn att de skall dra vidare. Lyft din stav och räck ut handen över havet och klyv det, så att Israels barn kan gå mitt igenom havet på torr mark." (2 Mos 14:14-16 FB)

Israels barn verkade ha undkommit Farao. Men såsåg de Egyptens här komma emot dem. Rakt framför dem låg ett hav. De såg ut att vara instängda. Folket började klaga på Mose (vers 11-12). Och Mose ropade på Herren (vers 15).

Gud hade lovat ta hand om folket, men Han väntade på att Mose skulle agera innan Han skulle förlösa sin kraft och dela havet. Det var först då Moses vågade handla som om Guds löfte var sant och lyfta sin stav, som Gud delade havet.

Så kan det vara också för oss. Gud har sagt något till oss och vi väntar att det ska hända. Men Herren kanske väntar tills vi agerar och går ut i tro för att Guds under ska utlösas. GUDS KRAFT FÖRLÖSES DÅ VI HANDLAR SOM OM GUDS ORD VAR SANT.

Det finns många oförlösta under bland oss. Gå ut i tro och handla på det Gud sagt. "Lyft din stav", och se vad Herren kan göra genom din frimodighet.

No comments:

Post a Comment