Nyhetsflödet

Friday

Vik inte av - 1 Sam 12

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
" Samuel sade till folket: "Frukta inte. Ni har gjort allt detta onda, men vik bara inte av från HERREN, utan tjäna HERREN av hela ert hjärta. Vik inte av för att följa tomma avgudar, som varken kan hjälpa eller befria, för de är bara tomhet."  (1 Sam 12:20-21 FB)

Samuel talar till folket. Han går till rätta med folket för att de gång på gång vikit av från Herren och börjat lita på avgudar av olika slag. Men hoppet är inte ute. Det finns en möjlighet till en ny start. Gud kallar folket på nytt att ta ut kursen och följa Herren av hela sitt hjärta. "Se bara till att ni fruktar HERREN och tjänar honom troget av hela ert hjärta. Ty se, han har gjort stora ting med er." (vers 24).

Vi löper samma risk. Vi har så lätt att vika av och glömma bort varför vi finns här på jorden och att vår huvuduppgift är att följa Herren i allt vad vi gör.

Men då kommer Herren till oss och väcker oss ur vår likgiltighet och manar oss till omvändelse då vi vikit av från hans vägar. Vi får börja om. Vi får på nytt ta ut kursen och förstå att det är Herren som är konung i vårt liv (vers 12) och det är honom vi vill ära och följa.

No comments:

Post a Comment