Nyhetsflödet

Monday

Lydnad är bättre än offer - 1 Sam 15

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Då sade Samuel: "Har HERREN samma glädje i brännoffer och slaktoffer som att man hör HERRENS röst? Se, lydnad är bättre än offer och hörsamhet bättre än det feta av baggar."  (1 Sam 15:22 FB)

Herrens befallning var att Saul skulle förgöra fienden. Men Saul sparade det bästa av krigsbytet, "det bästa och det näst bästa av fåren, nötboskapen och lammen" (vers 9).

Då Samuel konfronterar Saul med att han inte har följt vad Herren sagt, skyller han på folket (vers 15+21), medan han själv är helt utan skuld (vers 20).

Gud kallar oss att göra oss av med all synd i våra liv. Han kallar oss att följa Honom, höra Hans röst och lyda Honom.

Vi har så lätt, att på samma sätt som Saul, kompromissa i vår överlåtelse. Det kan vara en dold synd i våra liv som vi inte vill göra oss av med. En synd som vi hoppas ingen ska veta om och som vi hoppas att Gud kan acceptera.

Då Gud ber oss att göra något, kanske vi gör det delvis, men ser en möjlighet att själva skaffa oss fördelar, och viker av en smula från det som Gud bad oss att göra.

Istället för att göra det Gud vill, kanske vi ger Honom så mycket mer av något annat än det Han vill ha.Men "lydnad är bättre än offer" (vers 22)

No comments:

Post a Comment