Nyhetsflödet

Saturday

Vem kan bestå inför Herren? - 1 Sam 6

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Vem kan bestå inför Herren, denne helige Gud?"  (1 Sam 6:20  FB)

Ofta ser vi i det Gamla Testamentet att Herren reagerar omedelbart då människor går emot hans vilja och vanvördar det som heligt. Så reagerar folket i citatet ovan. Vem kan bestå inför Herren?

I Nya Testamentet ser vi att Gud normalt inte reagerar omedelbart. Han låter det onda existera tillsammans med det goda. Ogräset tillsammans med vetet (Matt 13:24-30). Vid domens dag ska ogräset samlas ihop och brännas.

Istället för att reagera, registreras det vi gör och vid domens dag kommer böcker att öppnas (Upp 20:12). Principen är densamma: "Vem kan bestå inför Herren, denne helige Gud?" Vi kommer alla att göra räkenskap för alla våra handlingar.

Vi håller alla på att skriva en bok. Nåden gör att saker kan bli strukna ur vår bok tack vare Jesu död på korset, om vi tar emot förlåtelsen och reningen från Jesus (1 Joh 1:9). Men vi kommer alla att stå till svars för våra liv och kanske själva säga: "Vem kan bestå inför Herren, denne helige Gud".

No comments:

Post a Comment