Nyhetsflödet

Monday

Vi vill vara som alla andra - 1 Sam 8

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Också vi vill bli som alla andra folk" (1 Sam 8:20 FB)

Guds folk kan aldrig bli som alla andra folk. Guds folk är helgade åt Gud. Gud kallar sitt folk att inte anpassa sig efter denna världen utan att leva i förnyelse och att lära känna Guds tankar.

Men Israels folk såg sig omkring. De såg att alla andra folk hade något som de inte hade. De ville bli lika alla andra. Två gånger i kapitlet uttrycks önskan att bli som alla andra (vers 5 och 20).

Guds folk har en kallelse att demonstrera något annat än alla andra människor. Guds folk är kallade att demonstrera en gudsnärvaro i denna världen som väcker en törst och en längtan att lära känna Gud.

Om Guds folk lyckas i sin strävan att bli lika alla andra förlorar de sitt gudomliga uppdrag.

No comments:

Post a Comment