Nyhetsflödet

Sunday

Sänd ditt bröd över vattnet - Pred 11

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Sänd ditt bröd över vattnet, ty med tiden får du det tillbaka"  (Pred 11:1 FB)

Att dela med sig och ge bort av det man har kan kanske ge intrycket att vi får mindre kvar själva. Men i själva verket är det tvärtom.

Då vi betalar vårt tionde, då vi ger pengar till människor i nöd, då vi ger till missionen, säger bibelordet att det kommer att komma tillbaka med tiden.

Då en kår ger ifrån sig ungdomar till officersskolan kommer det att löna sig för kåren. Vi har en kår i Lettland som de senaste åren sänt åtta soldater till att bli officerare. Just nu ser det ut som det är färre ungdomar på kåren, men "med tiden får du det tillbaka" (vers 1).

I Guds rike gäller en annorlunda lag. Ju mer du ger av dig själv, din tid och dina resurser, ju rikare blir du.

No comments:

Post a Comment