Nyhetsflödet

Monday

Jaga efter vind - Pred 2

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men när jag såg på allt som mina händer hade gjort och på den möda jag hade lagt ner, se, då var allt förgängligt och ett jagande efter vind. Det finns ingenting att vinna under solen."  (Pred 2:11 FB)

Har du försökt att jaga efter vinden och fånga den? Ungefär så upplevde Salomo sitt liv. Han försökte det ena efter det andra - och lyckades med allt. Men det gav ändå inte någon varaktig tillfredsställelse.
Han försökte med
- glädje (vers 1)
- vin (vers 2)
- byggnadsverk och monument över sig själv (vers 3-6)
- samla rikedom (vers 7-8)
- kvinnor (vers 8)
- storhet och berömmelse (vers 8-9)

Vad tjänar allt till, frågar sig Salomo. Och hans eget svar blir att det tjänar ingenting till. Allt vi försöker uppnå är bara jagande efter vind. Antingen vi lyckas med våra drömmar eller om vi misslyckas, är livet meningslöst.

Vi är som människor skapade till gudsgemenskap. Alla folk har ett behov att lära känna Gud. Om man inte känner Honom måste man uppfinna en gud. Det kan vara en sten, en rot eller vad som helst. Vi är helt enkelt skapade till gemenskap med Gud.

Det är först i den djupa gemenskapen med levande Gud som vår själ kan få sin vila. Där ser vi meningen med livet. Vi ser varför vi existerar. Vi vet varifrån vi kommer och vart vi är på väg. Vi kan sluta jag efter vind och börja leva!


No comments:

Post a Comment