Nyhetsflödet

Thursday

"Du kan ingenting ta med dig dit du går" - Pred 5

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Som han kom ut ur moderlivet, lika naken måste han gå bort igen. För sitt slit får han inget att ta med sig. Också detta är ett svårt elände. Han skall gå bort som han kom. Vad vinner han som mödar sig för vinden!"  (Pred 5:14-15 FB)

Kapitlet talar om livets förgänglighet. Hur jagandet efter mer pengar skapar oro och ger dålig nattsömn (vers 9-13). Hur mycket vi än lyckas spara kan vi alltid drabbas av olycka och förlora allt (vers 13). Och hur mycket vi än lyckas spara blir det till slut som Cornelis Vreeswijk brukade sjunga: "Du kan ingenting ta med dig dit du går." Jag vet inte hur det är för övrigt, men på denna punkt sammanfaller Vreeswijks undervisning med Bibelns;
 "Du kanske är en rikeman
Som samlar I en penningpung
Fast den för ut är stinn och tung
Du gnider och går an
En kassakista är din gud
Men så en afton får du bud
Och alla dina slantar små
Vad hjälper dom dig då
Du kan ingenting ta med dig dit du går

Nej du kan ingenting ta med dig dit du går
Du förvärvar dig för penningar
Ett enda litet år
Och du kan ingenting ta med dig dit du går
"Predikarens huvudtema återkommer i detta kapitel. Det handlar om livets förgänglighet. Om alltings meningslöshet - Om inte Gud finns!


Men Gud finns. Vårt liv här på jorden har en mening. Gud ger våra liv mening och hur vi lever våra liv avgör hur det går i livet efter detta.

No comments:

Post a Comment