Nyhetsflödet

Monday

Fånga rävarna - Höga Visa 2

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Fånga rävarna åt oss, de små rävarna, som fördärvar vingårdarna, våra vingårdar som nu står i blom" (HV 2:15 FB).

Det finns alltid en risk att små saker kan störa och förstöra relationen mellan människor och relationen till Gud.

Det kan vara misstänksamhet mot någon. Det kan ha varit att någon sagt ett illa valt ord. Det kan vara att någon inte sagt ett ord som vi förväntat från honom/henne.

De små rävarna, som kanske inte är av stor betydelse, kan få oss att fastna i tankebanor som vi inte kommer ur. Små saker som blir större ju mer bi ältar dem i våra tankar. Små saker som förföljer oss in i natten och förstör vår hälsa. Små saker som kan rasera goda relationer till andra människor. Små saker som kan göra oss slutna och bittra, istället för öppna och älskande.

Fånga de små rävarna innan de har orsakat stor skada!

No comments:

Post a Comment