Nyhetsflödet

Saturday

Lovsång - Jes 25

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"HERRE, du är min Gud! Jag vill upphöja dig, jag vill prisa ditt namn, för du gör underbara ting, dina rådslut från fordom utför du med trofasthet och sanning."  (Jes 25:1 FB)

Här utbrister Jesaja i lovprisning till Gud. Du får också vara med. Använd dessa ord till din egen lovprisning till Herren.

I kapitlet talar Jesaja också om framtidsutsikterna för Guds folk. En ny verklighet utan död och tårar:
"Han skall för alltid göra döden om intet. Herren HERREN skall torka bort tårarna från alla ansikten, sitt folks vanära skall han ta bort från hela jorden. Ty HERREN har talat."  (Jes 25:8 FB)
Se också: Upp 7:17; 21:4

Det finns orsak att lovprisa Herren:
-för vad han gjort
-för vad han kommer att göra
-men framförallt för dne han är

No comments:

Post a Comment